Η GENKO INTERNATIONAL

Η GENKO INTERNATIONAL αναζητά κατάλληλα έργα προς επένδυση στη γεωγραφική ζώνη που δραστηριοποιούμαστε επιφέροντας σημαντικές υπεραξίες στους πελάτες μας.
Έχουμε εκτενέστατη εμπειρία στη διεθνή επιχειρηματικότητα παίρνοντας μέρος σε επίσημες κυβερνητικές αποστολές, διεθνή συνέδρια, διεθνείς εκθέσεις και έχουμε οργανώσει επίσημες συναντήσεις στο υψηλότερο πολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
Σκοπός μας είναι η δημιουργία και ανάπτυξη συνεργασιών για την επίτευξη των στόχων των πελατών μας με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα.
Η GENKO INTERNATIONAL εκπροσωπεί μερικούς από τους μεγαλύτερους επενδυτές παγκοσμίως στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

Ενέργεια
Αναζητούμε έργα σε όλο το φάσμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών, αιολικών (παράκτιων & υπεράκτιων), υδροηλεκτρικών, βιομάζα, γεωθερμία και έργα διασυνδέσεων. Συμμετοχή σε δημόσιους, ιδιωτικούς και διεθνείς διαγωνισμούς για την κατασκευή και υλοποίηση έργων ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης κατάλληλων συνεργατών και συνεταίρων.
Υποδομές
Παρακολουθούμε όλα τα σημαντικά έργα υποδομής σε συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς φορείς, με κύριο σκοπό την ανεύρεση κατάλληλων ειδικευμένων εταιρειών για την χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων.
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ
Έχουμε αναπτύξει άμεση συνεργασία με τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες μπαταριών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ στον κόσμο.

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

Ηλεκτρικά οχήματα
Η GENGO INTERNATIONAL συνεργάζεται άμεσα με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο με ειδίκευση στον τομέα των βαρέων οχημάτων για λεωφορεία (αστικά & υπεραστικά) και φορτηγά.
Επεξεργασία απορριμμάτων
Έχουμε απευθείας συνεργασία με εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς που κατέχουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία απορριμμάτων και την μετέπειτα παραγωγή ενέργειας.
Ακίνητη Περιουσία
Παρουσιάζουμε κατάλληλα προς επένδυση έργα σε υποψήφιους επενδυτές σε όλο τον κόσμο.