Η GENKO INTERNATIONAL

παρέχει τις υπηρεσίες της σε εταιρείες και οργανισμούς που αναζητούν
συνεργασία με επενδυτές παγκόσμιου βεληνεκούς που περιλαμβάνονται στην πελατειακή της βάση

Συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διοικήσεις εταιρειών/ οργανισμών με αντικείμενο την διείσδυση σε νέες αγορές παγκοσμίως.

Ανεύρεση και αξιολόγηση κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών

Έχοντας αναλύσει σε βάθος τις ανάγκες των πελατών μας, ειδικευόμαστε στην εύρεση κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών γι’ αυτούς, μετά από αυστηρή αξιολόγηση τόσο των διαθέσιμων έργων όσο και του ευρύτερου επενδυτικού κλίματος που ισχύει και θα ισχύσει στο μέλλον στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Ανάπτυξη συνεργειών/ συνεργασιών

Καθώς ζούμε ολοένα και περισσότερο σ’ ένα κόσμο όπου η ανάπτυξη συνεργειών/ συνεργασιών για την επίτευξη των εταιρικών στόχων είναι απαραίτητη, φροντίζουμε ώστε οι πελάτες μας να βρουν τους καλύτερους και καταλληλότερους συνεργάτες με παρόμοια εταιρική κουλτούρα και εταιρική διακυβέρνηση για την ικανοποίηση των αναγκών τους.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις

Πολλές φορές, ο καλύτερος τρόπος να μπεις σε μια καινούργια αγορά ή να αποκτήσεις ηγετική θέση σε μια υπάρχουσα, είναι μέσω μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. Εμείς είμαστε εδώ ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα έχουν διαθέσιμη την καλύτερη δυνατή επιλογή, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μελετώντας και αναλύοντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα της αγοράς.

Παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων μέχρι και την τελική υλοποίηση τους.

Εκτός από την εύρεση των κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών για τους πελάτες μας, είμαστε συνολικά υπεύθυνοι και για την προσεκτική παρακολούθηση των έργων αυτών μέχρι το τελικό στάδιο υλοποίησης τους, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των πελατών μας μέχρι τέλους.

Προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνής διαγωνισμούς

Καθώς παρακολουθούμε συνεχώς τους διεθνείς διαγωνισμούς που προκηρύσσονται στις περιοχές ενδιαφέροντος των πελατών μας, είμαστε υπεύθυνοι για την προετοιμασία των φακέλων, την ανάπτυξη συνεργειών σε τοπικό επίπεδο, εάν χρειάζεται και την τελική κατάθεση του φακέλου στις αρμόδιες αρχές για τη συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό.